Seminaria naukowe IEiAK

14 maja (poniedziałek), g. 9:30, Collegium Historicum (Morasko), s. 2.19

 

Katarzyna Puzon

Dziedzictwo i miasto. Refleksje z Bejrutu i Berlina


Przedmiotem mojego wystąpienia jest relacja pomiędzy miastem i dziedzictwem. Odwołując się do
różnych kontekstów w Bejrucie i Berlinie, koncentruję się na strategiach i działaniach
podejmowanych przez lokalnych „twórców” dziedzictwa oraz użytkowników jego języka. W
szczególności interesuje mnie spacjalny i temporalny wymiar procesu tworzenia dziedzictwa oraz
rola dyskursów i praktyk w odczytywaniu przeszłości, zmaganiach z teraźniejszością oraz
wyobrażaniu i budowaniu przyszłości. Ze względu na miejski charakter omawianych przeze mnie
procesów, referat traktuje o praktykach wyrażanych i podejmowanych zarówno w przestrzeni
miejskiej, jak i poprzez nią. Pokazuję tym samym, jak przestrzeń i materialność tworzą ludzi oraz
przede wszystkim, jak są przez nich stwarzane.

Dr Katarzyna Puzon – antropolożka, pracuje w Centre for Anthropological Research on Museums
and Heritage (CARMAH) na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, gdzie również wykłada.
Studiowała w Edynburgu, Warszawie, Berlinie i Londynie. Stypendystka m.in. Orient-Institut w
Bejrucie i Fundacji Maxa Webera, Fundacji Humboldta oraz Narodowego Centrum Nauki.
Badaczka stowarzyszona przy Amerykańskim Uniwersytecie w Bejrucie. Jej zainteresowania
naukowe koncentrują się wokół zagadnień dziedzictwa, miasta, mobilności, pamięci i islamu.
Współtworzy kolektyw artystyczno-naukowy Moving Matters Traveling Workshop.

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne