Prof. Danuta Penkala-Gawęcka autorką artykułu w książce Complementary and Alternative Medicine Knowledge Production and Social Transformation

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W wydawnictwie Palgrave Macmillan ukazała się książka Complementary and Alternative Medicine Knowledge Production and Social Transformation, pod red. C. Brosnan, P. Vuolanto i J.-A. Brodin Danell, w której prof. Danuta Penkala-Gawęcka opublikowała artykuł A ‘Miracle Bed’ and a ‘Second Heart’: Technology and Users of Complementary and Alternative Medicine in the Context of Medical Diversity in Post-Soviet Kyrgyzstan.

 

Z informacji wydawcy o książce:

 

Nowa publikacja wydawnictwa Palgrave Macmillan, Complementary and Alternative Medicine: Knowledge Production and Social Transformation,pokazuje, w jaki sposób medycyna komplementarna i alternatywna (CAM) – jako wiedza, filozofia i praktyka – jest tworzona i przekształcana wskutek oddziaływania szerszych zmian społecznych. Poszczególne rozdziały analizują formy, jakie CAM przybiera w różnych kontekstach oraz ideologie i praktyki CAM wytwarzane pod wpływem globalnych i lokalnych transformacji społecznych. Perspektywa STS (Science and Technology Studies) otwiera nowe pola analizy w studiach nad CAM w Europie Wschodniej i Zachodniej, Azji oraz Ameryce Północnej i Południowej. Ta nowatorska publikacja prezentuje wieloaspektowe, zniuansowane podejście do CAM jako kontrowersyjnego obszaru badawczego.

 

Więcej informacji o książce i fragmenty rozdziałów: https://www.palgrave.com/la/book/9783319739380

Podgląd fragmentów książki:

https://books.google.pl/books?id=i1FTDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false

 

 

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne