Seminarium organizowane przez Grupę badawczą „Antropologia medyczna” w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej

Grupa badawcza „Antropologia medyczna” w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej zaprasza na seminarium, podczas którego dr Michał Wróblewski z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wygłosi wykład pt. Między stabilnością a heterogenicznością – ADHD w praktyce medycznej”.

Seminarium odbędzie się 19 marca 2018 roku od godz. 10.30 w Collegium Historicum, ul. Umultowska 89D, w sali 2.19 (I p.).

Streszczenie:

ADHD jest jednym z najczęściej diagnozowanych zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży. Chociaż etiologia choroby nie jest do końca znana, to wśród naukowców panuje przekonanie, że nadpobudliwość i deficyty uwagi wywoływane są czynnikami organicznymi oraz mają podłoże genetyczne. Odpowiada temu jeden z głównych sposobów radzenia sobie z zaburzeniem, czyli terapia farmakologiczna oddziałująca bezpośrednio na ośrodkowy układ nerwowy. Definicję ADHD dopełnia określony zestaw symptomów, który składa się na standardy diagnozowania obecne w klasyfikacjach DSM i ICD.

W moich badaniach interesuje mnie, czym jest ADHD w praktyce osób, które tym zaburzeniem zajmują się na co dzień. Chodzi głównie o nauczycieli, psychologów i psychiatrów. W wystąpieniu chciałbym pokazać trzy rzeczy. Po pierwsze, trudności, jakie dla praktyki medycznej stwarza taka, a nie inna etiologia i jak praktyka sobie z nimi radzi. Tutaj główny problemem jest założenie biologicznych podstaw zaburzenia przy jednoczesnym braku jednoznacznego testu diagnostycznego. Skazuje to lekarzy na diagnozowanie na bazie symptomów, co zwiększa stopień niepewności. Po drugie, to, że ADHD jest przykładem zaburzenia charakteryzującego się płynną i heterogeniczną ontologią, a jednocześnie, wskutek podejmowania szeregu czynności, bytem potrafiącym uzyskać określony stopień koherencji. Będę starał się pokazać, że różne problemy z etiologią czy diagnozą ADHD nie muszą z konieczności oznaczać porażki w praktyce medycznej. Dzieje się tak wskutek różnych zabiegów stabilizujących, które mają za zadanie ograniczać niepewność. Po trzecie, to, że tak „sformatowana” ontologia nie tylko nie jest problemem dla praktyki medycznej, ale wzmacnia również proces medykalizacji i zwiększa stopień upowszechnienia ADHD w życiu społecznym, również w jego niemedycznych obszarach.

Dr Michał Wróblewski

Absolwent filozofii (2009) i socjologii (2010) w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UMK. Doktor filozofii. Adiunkt w Zakładzie Filozofii Współczesnej IF UMK. W swoich badaniach zajmuje się teorią hegemonii, studiami nad nauką i technologią oraz zjawiskiem biomedykalizacji. Uczestnik wielu socjologicznych projektów badawczych. Obecnie realizuje grant NPRH pt. „Wyłaniające się i powracające choroby zakaźne w Polsce w perspektywie humanistycznej: studium dyskursu publicznego oraz świadomości potocznej”.

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne