Praca antropologiczna poświęcona zdrowiu i praktykom korzystania ze służby zdrowia polskich migrantek w Europie. Autorka analizuje, w jaki sposób Polki poznają możliwości leczenia za granicą, jak oswajają się z innymi systemami medycznymi i w jaki sposób uczestniczą w różnych dyskursach na temat zdrowia, chorób i leczenia. Tytuł książki „Lepsze światy medyczne?” odnosi się do odmienności kontekstów, w których poruszają się migrantki lecząc się w ramach systemów państwowych, prywatnych za granicą, czy płacąc za opiekę medyczną w Polsce. Książka powstała na podstawie badań etnograficznych prowadzonych przez autorkę w wybranych miejscach osiedlenia polskich migrantek – Londynie, Barcelonie i Berlinie. Omawia kwestie zależności między migracją a zdrowiem, problemy dostępu do opieki zdrowotnej, wyzwania zdrowia reprodukcyjnego oraz relacje między pacjentkami a personelem medycznym. Dzięki bogatej etnografii autorka odkrywa pluralizm medyczny Europy i złożoność podróży medycznych. [Z recenzji Elżbiety M. Goździak, research professor]

Więcej na stronie Wydawnictwa Scholar

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne