W nowej edycji programu Erasmus plus (w ramach umowy KA107), obejmującej okres od 2018 do wiosny 2019, uzyskaliśmy, podobnie jak w roku ubiegłym, następujące moduły.

 

Visiting for teaching

           7 dni

Visiting for training

              7 dni

Stypendia doktoranckie – 90 dni
Wydz. Hist. UAM                    1                     2                  1
FLSH – UCAD – Dakar                    1                     2                  3

Zgodnie z umową z UCAD w wymianie preferowane będą osoby władające językiem francuskim (w wypadku strony polskiej) oraz językiem angielskim (w wypadku strony senegalskiej).

Doktoranci aplikujący o stypendium ze strony UAM, w wypadku braku znajomości języka francuskiego, muszą zobowiązać się do podjęcia intensywnej nauki języka francuskiego od początku 2018 roku.

   Osoby aplikujące o wyjazd do Dakaru proszone są o złożenie wniosku (wraz listem intencyjnym oraz programem pobytu) na ręce prof. W. Dochnala do 02.02.2018. Wnioski zostaną rozpatrzone do 15.02.2018. Muszą też zobowiązać się do aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych z przyjęciem gości senegalskich wiosną 2018 i 2019 roku.

 

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne