Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich powołany został w skład Zespołu Eksperckiego ds. Wielo- i Międzykulturowości Narodowego Centrum Kultury.

Narodowe Centrum Kultury jest  państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce. Dysponuje budżetem 60-80 mln. zł. Prowadzi działalność wydawniczą, stypendialną oraz prowadzi własne programy badawcze.

W ramach NCK działa kilka Zespołów Eksperckich (ds. Kultury Lokalnej, ds. Kultury Języka i polityki Językowej, ds. Polityki Historycznej i Polityki Tożsamości). Stanowią one rodzaj ciał doradczych Działu Badań i Analiz NCK. Celem poszczególnych zespołów jest wsparcie merytoryczne przy długofalowych programach badawczych, odnoszących się do istotnych obszarów polityki kulturalnej państwa.

Praca Zespołów polega na definiowaniu pól badawczych, formułowaniu pytań, które są podstawą założeń dla badań zlecanych przez NCK.

 

 

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne