Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w panelu dyskusyjnym poświęconemu zagadnieniu „śmieci”, podczas którego przyjrzymy się kulturowym i ekologicznym aspektom odpadków, z perspektywy nauk humanistycznych oraz przyrodniczych. Dokonamy wiwisekcji przedmiotu badań z perspektyw dyscyplin naukowych: archeologii, socjologii, antropologii, historii oraz ekologii.

 

Panel dyskusyjny GARBAGE STUDIES ma za zadanie pokazać przedmioty - „śmieci” w interdyscyplinarnej polemice łączącej dyskurs nauk humanistycznych i społecznych z perspektywą nauk o przyrodzie. W szerokim ujęciu humanistycznym hasło „śmieć” rozumiemy jako wszystko, co w kulturze zostaje zepchnięte na margines, ulega społecznemu wykluczeniu. Jednocześnie śmieci, przedmioty wyrzucane i składowane, segregowane i recyklingowane, czy te zanieczyszczające ekosystem, nierzadko niebezpieczne dla życia, pozostają w kręgu zainteresowań ekologii i nauk o przyrodzie. W dyskusji podejmiemy również różnorodną tematykę odpadów radioaktywnych, pochodzących z elektrowni jądrowych – także w wyniku ich katastrof, jakie miały miejsce między innymi w Czarnobylu – oraz problem skażenia promieniotwórczego obecnego po wybuchach bomb atomowych. „Śmieci” dają nam ponadto odpowiedź, na pytania dotyczące historii naszych przodków, ponieważ wszystko co nas otacza, po wykorzystaniu staje się zbędne i kończy na „śmietniku historii” i stanowi kopalnię wiedzy dla dyscyplin historii i archeologii. Warto w tym miejscu przywołać słowa Zygmunta Baumana: „Pozbywamy się śmieci w najradykalniejszy i najskuteczniejszy sposób: nie patrzymy na nie, sprawiając, że stają się niewidzialne, i nie myślimy o nich, sprawiając, że stają się nie do pomyślenia”. Na przekór temu stwierdzeniu przedmiotem naszych zainteresowań naukowych uczyniliśmy przedmioty na co dzień niezauważane, wadliwe, uszkodzone, niemodne, brzydkie, wykluczone, przestarzałe, nieaktualne, niepasujące, brudne, zniszczone, odrzucone oraz bezwartościowe.

 

W panelu udział weźmie sześciu pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedstawicieli poszczególnych dyscyplin naukowych: archeologii, socjologii, antropologii, historii, wschodoznawstwa oraz ekologii.

 

Moderatorem panelu będzie:
Marcin Mielewczyk ze Studenckiego Koła Naukowego Etnologów

 

Panel odbędzie się w Sali J. Kostrzewskiego Collegium Historicum Novum UAM
Ul. Umultowska 89d o godz. 15.00

 

Panel dyskusyjny jest organizowany we współpracy trzech kół naukowych z Wydziału Historycznego:
Koła Naukowego Studentów Archeologii
Studenckiego Koła Naukowego Etnologów
Studenckiego Koła Naukowego Wschodoznawców

 

Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich.

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne