dr Agata Stanisz
dr Agata Stanisz

adiunktAgata stanisz
Pokój: 415
Dyżur:
(semestr letni 2014/2015)
poniedziałek 10:00 - 12:00
czwartek 15:15 - 16:45
tel: 61 829 4827
e-mail: stanisz@amu.edu.pl

Ogłoszenia dla studentów:

SYLABUS KULTURA A PŁEĆ 2014/2015 [POBIERZ]

SYLABUS WE: AUDIOETNOGRAFIA 2014/2015 [POBIERZ]

WARUNKI ZALICZENIA ZAJĘĆ "TECHNOLOGIE INFORMACYJNE"  [POBIERZ]


SERDECZNIE POLECAM STRONĘ PIERWSZEGO POLSKIEGO PODCASTU ANTROPOLOGICZNEGO ANTROPOFON: http://antropofon.blogspot.com/


Poprzednie zajęcia:

SYLABUS 'CYFRYZACJA ARCHIWUM IEiAK" DO ŚCIĄGNIĘCIA TUTAJ
SYLABUS 'WARSZTATY ETNOLOGICZNE. AUDIOETNOGRAFIA' 2013/2014 DO ŚCIĄGNIĘCIA TUTAJ
SYLABUS 'PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA' 2013/2014 DO ŚCIĄGNIĘCIA TUTAJ
SYLABUS 'ANTROPOLOGIA RZECZY' 2013/2014 DO ŚCIĄGNIĘCIA TUTAJ
SYLABUS 'TECHNOLOGIE INFORMACYJNE' 2013/2014 DO ŚCIĄGNIĘCIA TUTAJ
SYLABUS 'KULTURA A PŁEĆ' 2013/2014 DO ŚCIĄGNIĘCIA TUTAJ

SYLABUS
'ETNOGRAFIA WIZUALNA I'' DO ŚCIĄGNIĘCIA TUTAJ
SYLABUS 'WARSZTATY ETNOLOGICZNE. PODCASTING' DO ŚCIĄGNIĘCIA TUTAJ
SYLABUS 'TECHNOLOGIE INFORMACYJNE. IT W ANTROPOLOGII' 2011/2012 DO ŚCIĄGNIĘCIA TUTAJ
SYLABUS 'ANTHROPOLOGY AT HOME' DO ŚCIĄGNIĘCIA
TUTAJ
SYLABUS 'LABORATORIUM LICENCJACKIE' DO ŚCIĄGNIĘCIA
TUTAJ
SYLABUS 'HISTORIA ETNOLOGII' DO ŚCIĄGNIĘCIA
TUTAJ
SYLABUS 'ANTROPOLOGIA DŹWIĘKU. FONICZNE REPREZENTACJE KULTUR' DO ŚCIĄGNIĘCIA TUTAJ
SYLABUS 'WSPÓŁCZESNA ANTROPOLOGIA POKREWIEŃSTWA' DO ŚCIĄGNIĘCIA
TUTAJ


Zajęcia dydaktyczne

Anthropology at Home
Antropologia dźwięku
Antropologia rodziny: praktykowanie pokrewieństwa
Antropologia rzeczy 2013/2014
Cyfryzacja archiwum IEiAK
Etnografia wizualna I
Etnografia wizualna II
Historia etnologii
Kultura a płeć 2014/2015

Kultura a płeć 2013/2014
Laboratorium dyplomowe (licencjackie)
Laboratorium metodyczne
Projekt Miasto 1: przestrzeń, działania, obecność
Projekt Miasto 2: mentalny i wizualny wymiar przestrzeni miejskiej
Przedsiębiorczość akademicka 2013/2014
Ruchome modernizacje 2014/2014

Rzeczy w działaniu
Technologie informacyjne 2011/2012
Technologie informacyjne 2012/2013
Technologie informacyjne 2013/2014
Technologie informacyjne 2014/2015
W poszukiwaniu idealnego modelu rodziny
Warsztaty etnologiczne III: Podcasting
Warsztaty etnologiczne III: Audioetnografia 2012/2013
Warsztaty etnologiczne III: Audioetnografia 2013/2014
WarszTaty etnologiczne III: Audioetnografia 2014/2015
Wykład monograficzny: Współczesna antropologia pokrewieństwa
Zainteresowania badawcze

Antropologia pokrewieństwa (kinship studies,family studies, gender studies): klasyczna teoria pokrewieństwa oraz tzw. nowe studia nad pokrewieństwem w kontekście współczesnej Europy; zastosowanie teorii neomarksistowskich oraz feministycznych w interpretacjach pokrewieństwa; praktyczny wymiar więzi rodzinnych, życie rodzinne w Polsce (wymiar ekonomiczno-emocjonalny); krytyka dychotomii analitycznych kobiece-męskie, natura-kultura, prywatne-publiczne; zastosowanie metody genealogicznej

Antropologia miasta: ujęcie fenomenologiczne, mapy mentalne, miasto jako miejsce badań, heterogeniczność kulturowa, praktyki zawłaszczania przestrzeni, miejska audiosfera, anomalia miejskie, mediacja przestrzeni publicznych i prywatnych, estetyka i sztuka w mieście

Antropologia zmysłów: zagadnienie demokratyzacji zmysłów we współczesnych praktykach kulturowych; procesy wytwarzania kulturowych hierarchii zmysłów; sensualizacja etnografii; dewizualizacja wiedzy oraz reprezentacji w antropologii

Akustemologia/antropologia dźwięku: foniczne doświadczanie rzeczywistości; realizacja etnografii poprzez dźwięk; audiosfera miasta; tworzenie dokumentacji dźwiękowej, fieldrecording, podcasting

Współczesna kultura materialna: zagadnienia z zakresu antropologii rzeczy; procesy tworzenia miejsc i przestrzeni domowych, antropologia mody, deantropocentryzacja współczesnej humanistyki; design i afordancje; kultura popularna, sztuka jako wytwarzanie obiektów; relacje człowiek-maszyny (kultury industrialne)

Metody i techniki badań terenowych: teoria ugruntowana, anthropology at home, zagadnienie emocji w terenie, tworzenie notatek terenowych, techniki dokumentacyjne (fotografia, wideo, audio), partycypacja multisensoryczna vs obserwacja uczestnicząca; badania wielomiejscowe; badania poprzez internet oraz badania internetu

Antropologia wizualna: fotografia jako metoda badań; fotografia jako reprezentacja; tworzenie dokumentacji fotograficznej; fotografia archiwalna IEiAK UAM

Studia nad mobilnością/road studies/kultura transportu: koncepcja ruchu, nie-miejsca, emigracja zarobkowa (kontekst prac fizycznych/industrialnych), przepływy, transport, logistyka, ekonomia i kultura ruchu drogowego, tranzyt, wielolokalność, międzymiejskość, lokalności przy-drogowe

Antropologia cyfrowa: digitalizacja wiedzy antropologicznej, otwarta edukacja, technologia a antropologia


Udział w grantach i projektach badawczych


Tytuł: Ruchome modernizacje. Wpływ autostrady A2 na lokalne krajobrazy kulturowe
Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj grantu: zespołowy (Opus 5)
Okres realizacji: 2014-2016
Funkcja: główny wykonawca
Strona projektu: http://ruchomemodernizacje.weebly.com/

Tytuł: 100 fotografii w setną rocznicę urodzin prof. Józefa Burszty
Grantodawca:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dziedzictwo Kulturowe - Kultura Ludowa)
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 2014
Funkcja: główny wykonawca
Strona projektu:
http://archiwumburszty.blogspot.com/

Tytuł: Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty - digitalizacja archiwaliów oraz ich udostępnienie w Internecie

Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Promesa Kolberg 2014)
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 2014
Funkcja: kierownik projektu
Strona projektu: http://archiwumburszty.blogspot.com/

Tytuł: Atlas Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wsi Wielkopolskiej

Grantodawca: Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 2012-2014
Funkcja: koordynatorka badań powiatu nowotomyskiego, podwykonawca

Tytuł: Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj grantu: zespołowy (kierownik: prof. dr hab. Michał Buchowski)
Okres realizacji: 2009-2012
Funkcja: podwykonawca

Tytuł: Stan kultury na wsi i w małych miastach w Polsce
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rodzaj grantu: badawczy
Okres realizacji: 2010
Funkcja: podwykonawca

Tytuł: Kinship and Social Security
Grantodawca: Unia Europejska (6 Ramowy Program UE)
Okres realizacji: 2004-2007
Rodzaj grantu: badawczy
Funkcja: fieldwork assistant

Badania terenowe:

Temat badań: Dolnośląskie transformacje: pamięć, miejsca, tożsamości. Audioreportaż etnograficzny
Miejsce prowadzenia badań: Jelenia Góra-Sobieszów (Dolny Śląsk)
Okres realizacji: grudzień 2012

Temat badań: Transnacjonalność w drodze. Badania pilotażowych w środowisku polskich kierowców ciężarówek dalekobieżnych na terenie Europy Zachodniej oraz Kultura w drodze: translokalność i mobilność kierowców ciężarówek dalekobieżnych
Miejsce prowadzenia badań: Dania, Niemcy, Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja
Okres realizacji:
2011-2012

Temat badań: Antropologia rodziny: praktykowanie pokrewieństwa w wybranych środowiskach we współczesnej Polsce
Miejsce prowadzenia badań: Poznań, Dziekanowice (Wielkopolska), Jelenia Góra (Dolny Śląsk)
Okres realizacji: 2005-2010


Temat badań: O sprzątaniu i przedmiotach, czyli jak zrobić dom (antropologia rzeczy)
Miejsce prowadzenia badań: Poznań
Okres realizacji: 2003-2005


Najważniejsze publikacje

Rodzina made in Poland. Antropologia pokrewieństwa i życia rodzinnego, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 16, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013.

Ruchome miejsca i etnografia translokalności, "Tematy z Szewskiej" 2012, nr 2, s. 7-18; http://www.tematyzszewskiej. pl/wp-content/uploads/2012/05/ stanisz.pdf

Tajwańscy studenci Uniwersytetu Medycznego, w: Imigranci-studenci, [w:] Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 155-188.

Akustemologia współczesności. Refleksja nad potencjałem antropologii dźwięków; http://www.pia.org.pl/sites/default/files/Agata_Stanisz_Akustemologia_wspolczesnosci_Refleksja_C5%82em_Antropologii-dzwiekow.pdf

Audiografia i dewizualizacja antropologii w badaniu miejskiej audiosfery, [w]: Audiosfera miasta, red. Robert Losiak, Renata tańczuk, Prace Kulturoznawcze t. 18, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3366, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012, s. 99-111.

Emocje i intymność w antropologicznym procesie badawczym. Problemy z tożsamościami, [w]: Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej,red. Mariusz Kairski, Tarzycjusz Buliński, UAM. Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 26, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, s. 181-208.

Ojcostwo w kontekście badań nad rodziną i pokrewieństwem, [w:] Postawy rodzicielskie współczesnych ojców, red. M. Kujawska, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2010.

Kinship and Social Security in Poznań [wspólnie z: Michał Buchowski], [w:] Family, Kinship and State in Contemporary Europe, vol. 2: The View from Below: Nineteen Localities, red. P. Heady, P. Schweitzer, Frankfurt-New York: Campus Soziologie, 2010, s. 335-351.

Some Aspects of Family Life in Dziekanowice. An Ethnographic Account Poznań [wspólnie z: Michał Buchowski], [w:] Family, Kinship and State in Contemporary Europe, vol. 2: The View from Below: Nineteen Localities, red. P. Heady, P. Schweitzer, Frankfurt-New York: Campus Soziologie, 2010, s. 352-261.

Pamięć i przedmioty biograficzne w kontekście tworzenia domu rodzinnego, [w:] Rodzina-Tożsamość-Pamięć, red. M. Kujawska, I. Skórzyńska, G. Teusz, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2009, s. 243-261.


Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń

polskie:
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (PTL)

zagraniczne:

Music Technology Group (Universitat Pompeu Fabra w Barcelonie): projekt The freesound


Praca doktorska

Tytuł: Antropologia rodziny: praktykowanie pokrewieństwa w wybranych środowiskach we współczesnej Polsce
Rok obrony: 2010
Promotor: prof. dr hab. Michał Buchowski
Recenzenci: dr hab., prof. UW Barbara Fatyga, dr hab. Jacek Schmidt

Obecnie pełnione funkcje

W IEiAK i UAM:

Członek Zespołu ds Zmian Programowych 2013/2014
Opiekunka studentów I roku w roku akademickim 2011/2012
Członek Zespołu ds informacji i promocji Wydziału Historycznego 2011/2012
Członek Pracowni Antropologii Audiowizualnej (od 2012)
Koordynatorka projektu podcastingowego Antropofon (od 2012)


Poza UAM:
Członkini Doradczej Rady Eksperckiej (Metody Etnograficzne) przy projekcie badawczym Rodziny z wyboru w Polsce (2013-2015, Instytut Psychologii PAN).

Inne

2009 - do dziś: publikacje fotograficzne w zagranicznych i polskich magazynach (Ninja Magazine, Chew Magazine, Violation Magazine, I-Kultura, Trend Hunter Magazine, Definitive Touch Magazine, Furia)

2006 - do dziś: realizacja etnograficznych projektów internetowych:

BLOG ZAJĘCIOWY
ANTROPOFON: AUDYCJE PRACOWNI ANTROPOLOGII AUDIOWIZUALNEJ
PALIMPSEST MAPS: ALTERNATYWNE MAPY POZNANIA
MIASTO DŹWIĘKÓW
PROJEKT MIASTO
KINSHIP STUDIES BLOG
TRANSPORTODRONE
TRANSGRESSING VISUALITY. SENSORIAL CULTURAL PRATICES
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE (sylabusy, prezentacje, wykłady, bibliografie)
WOLNE TORY

1999 - do dziś: udział w artystycznych wystawach zbiorowych i indywidualnych (Poznań, Sopot, Warszawa, Jelenia Góra: instalacja, grafika, fotografia, wideo-art (time laps movie, animacja), wideo-performance, komix-art, vlepka)InstytutZakład Studiów nad Kulturą Współczesną dr Agata Stanisz