Aktualności
Konferencja: Dzieło Oskara Kolberga jako dziedzictwo narodowe i europejskie [Poznań, 22-23.05.2014, deadline 31.12.2013]

W dniach 22-23 maja 2014 roku odbędzie się w Poznaniu międzynarodowa konferencja naukowa pt.

Dzieło Oskara Kolberga jako dziedzictwo narodowe i europejskie

zorganizowana z okazji 200-lecia urodzin Oskara Kolberga.
Wydarzenie to wpisane jest w obchody Roku Kolbergowskiego 2014.


Organizatorami konferencji są:
Instytut im. Oskara Kolberga
Komitet Nauk Etnologicznych PAN
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Na zgłoszenia organizatorzy czekają do końca grudnia 2013 roku