STRUKTURA ROKU AKADEMICKIEGO 2014-2015 WIĘCEJ
kliknij w banner kliknij w banner kliknij w banner

[+]Doktorantka Karolina Sydow otrzymała nominację w kategorii Osoba i Nagrodę Publiczności  w ramach konkursu „Złote Wachlarze 2014”
[+] Prof. Waldemar Kuligowski  został powołany na przewodniczącego Zespołu interdyscyplinarnego
[+] Dr Aleksandra Lis otrzymała międzynarodowy grant badawczy
[+]Dr Aleksandra Lis otrzymała samodzielny krajowy grant
[+]Nasi doktoranci zostali laureatami konkursu na najlepszą pracę nt. Ameryki Łacińskiej.
[+] Mgr Anna Przytomska otrzymała wyróżnienie za pracę magisterską

[+] Dr Anna Weronika Brzezińska otrzymała półroczne stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
[+] Mgr Aleksandra Paprot (doktorantka, II rok) zdobyła grant badawczy ze środków Narodowego Centrum Nauki
[+] Doktorantka Agata Kochaniewicz zdobyła główną nagrodę Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską.
[+] Prof. UAM, dr hab. Jacek Schmidt został nominowany na członka Rady Naukowej Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych
[+]
Doktoranci Agata Kochaniewicz i Robert Rydzewski oraz absolwentka Etnologii Kinga Sielicka wygrali główną nagrodę im. Pawła Edmunda Strzeleckiego
[+]
Prof. dr hab. Michał Buchowski i dr Anna Weronika Brzezińska członkami "Rady ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego"
[+] dr Aleksandra Lis otrzymała grant Manfreda Heindlera
2 lipca 2009 Instytut uzyskał akredytację udzieloną przez Państwową Komisję Akredytacyjną
[ zobacz ]STYCZEŃNowy
Rok
2
3
4
Buddyjski
Nowy Rok
Trzech
Króli
Boże
Narodzenie
Prawosławne
8
9
Święto
Wudu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 27
28
29
30 31
LUTY

1
Dzień
Świstaka
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Karnawał w pełni 13
Walentynki 15
Mahaśi-waratri 17
18
Chiński Nowy Rok
Losar
20
21
22
23
24
25
26 27
28
statystyka