STRUKTURA ROKU AKADEMICKIEGO 2014-2015 WIĘCEJ
kliknij w banner kliknij w banner kliknij w banner kliknij w banner


[+]Dr Aleksandra Lis otrzymała międzynarodowy grant badawczy
[+]Dr Aleksandra Lis otrzymała samodzielny krajowy grant
[+]Nasi doktoranci zostali laureatami konkursu na najlepszą pracę nt. Ameryki Łacińskiej.
[+] Mgr Anna Przytomska otrzymała wyróżnienie za pracę magisterską

[+] Dr Anna Weronika Brzezińska otrzymała półroczne stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
[+] Mgr Aleksandra Paprot (doktorantka, II rok) zdobyła grant badawczy ze środków Narodowego Centrum Nauki
[+] Doktorantka Agata Kochaniewicz zdobyła główną nagrodę Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską.
[+] Prof. UAM, dr hab. Jacek Schmidt został nominowany na członka Rady Naukowej Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych
[+]
Doktoranci Agata Kochaniewicz i Robert Rydzewski oraz absolwentka Etnologii Kinga Sielicka wygrali główną nagrodę im. Pawła Edmunda Strzeleckiego
[+]
Prof. dr hab. Michał Buchowski i dr Anna Weronika Brzezińska członkami "Rady ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego"
[+] dr Aleksandra Lis otrzymała grant Manfreda Heindlera

[+] Mgr Aleksandra Paprot laureatką VI edycji (2013/2014) konkursu "Stypendium dla młodego naukowca"
[+] Grant dla projektu Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty - digitalizacja archiwaliów oraz ich udostępnienie w Internecie dr A. W. Brzezińskiej i dr A. Stanisz
[+] Dr Natalia Bloch laureatką konkursu fotografii etnograficznej ETNO W OKU w kategorii "Inaczej o Innym"
[+] Dr hab. Danuta Penkala Gawęcka, prof. UAM, ekspertem jako antropolog medyczny w CREACTIVE...
[+] Projekt prof. Waldemara Kuligowskiego i dr Agaty Stanisz uzyskał grant NCN
[+] Nowy grant dr Anny W. Brzezińskiej dla projektu Pamięć i tożsamość w krajobrazie miejskim...
[+] Prof.UAM dr hab. Waldemar Kuligowski został wybrany na Przewodniczącego...
[+] Dr Natalia Bloch laureatką konkursu fotografii etnograficznej ETNO W OKU w kategorii "Przestrzeń jako kontekst"

[+] Dwa filmy powstałe we współpracy z mgr. Marcinem J. Kozłowskim (doktorant) prezentowane w Indiach i Meksyku
[+] Internetowa wersja książki Anty-Bezradnik przestrzenny współautorstwa dr. K. Pobłockiego
[+] Agata Agnieszka Konczal, studentka studiów magisterskich, uhonorowana Diamentowym Grantem
[+] Mgr Aleksandra Paprot (doktorantka) nagrodzona w konkursie
[+] Prof. W. Kuligowski wybrany członkiem PKA
[+] Stypendium rządu meksykańskiego dla mgr. Marcina J. Kozłowskiego (doktorant)
[+] Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla mgr Aleksandry Paprot (doktorantka)
[+] Stypendium młodych naukowców MNiSW w 2012 r. dla dr Natalii Bloch
[+] Wyróżnienie dla książki prof. Ryszarda Vorbricha
[+] Dr Natalia Bloch nagrodzona przez Rektora UAM
[+] Został uruchomiony pierwszy polski podcast antropologiczny Antropofon
[+] Film powstały przy współpracy Marcina J. Kozłowskiego będzie na festiwalu ETNOFILM ČADCA 2012
[+] Wyróżnienie „Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis” przyznane prof. Z. Jasiewiczowi
[+] Prof.A. Posern-Zieliński wybrany członkiem Komitetu Narodowego ds. Współpracy z ICSU
[+] Prof. M. Buchowski został przewodniczącym WCAA
[+] Projekt STUTOWO CZY STUTTHOF nagrodzony
[+] Aleksandra Paprot (studentka I roku II stopnia) nagrodzona w konkursie
[+] Dr hab. J.Schmidt, prof. UAM wybrany członkiem Prezydium
[+] Dr hab. W. Kuligowski, prof.UAM wybrany członkiem Komitetu Nauk o Kulturze PAN
2 lipca 2009 Instytut uzyskał akredytację udzieloną przez Państwową Komisję Akredytacyjną
[ zobacz ]PAŹDZIERNIK


Pielgrzymka do Mekki 2
3
Jom Kippur
Kurban Bajram
5
6
7
8
Sukkot 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Diwali 24
Nowy rok muzułmański 26
27
28
29
30
Dzień Reformacji Halloween

statystyka