STRUKTURA ROKU AKADEMICKIEGO 2014-2015 WIĘCEJ
kliknij w banner kliknij w banner kliknij w banner kliknij w banner


[+]prof. dr hab. Waldemar Kuligowski jest koordynatorem projektu badawczego "Muzyka, wartości, kultura. Jarocin re-study"
[+]Doktorantka Karolina Sydow otrzymała nominację w kategorii Osoba i Nagrodę Publiczności w ramach konkursu „Złote Wachlarze 2014”

[+] Prof. Waldemar Kuligowski został powołany na przewodniczącego Zespołu interdyscyplinarnego
[+] Dr Aleksandra Lis otrzymała międzynarodowy grant badawczy
[+]Dr Aleksandra Lis otrzymała samodzielny krajowy grant
[+]Nasi doktoranci zostali laureatami konkursu na najlepszą pracę nt. Ameryki Łacińskiej.
[+] Mgr Anna Przytomska otrzymała wyróżnienie za pracę magisterską

[+] Dr Anna Weronika Brzezińska otrzymała półroczne stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
[+] Mgr Aleksandra Paprot (doktorantka, II rok) zdobyła grant badawczy ze środków Narodowego Centrum Nauki
[+] Doktorantka Agata Kochaniewicz zdobyła główną nagrodę Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską.
[+] Prof. UAM, dr hab. Jacek Schmidt został nominowany na członka Rady Naukowej Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych
[+]
Doktoranci Agata Kochaniewicz i Robert Rydzewski oraz absolwentka Etnologii Kinga Sielicka wygrali główną nagrodę im. Pawła Edmunda Strzeleckiego
[+]
Prof. dr hab. Michał Buchowski i dr Anna Weronika Brzezińska członkami "Rady ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego"
[+] dr Aleksandra Lis otrzymała grant Manfreda Heindlera

"Praktyki studenckie: staż dla studentów I stopnia, sczególnie dla III roku  w ramach projektu „Warsztat miejski”, spotkania: pon. 18.30-20.00, sala Burszty, prowadzący: mgr A. Kowalska, mgr Paweł Bajerlein (zob. plan zajęć)."

UWAGA. Zmiany w planie dotyczące fakultetów: „Religia a Internet ...” oraz „Miasto znika - miasto się rodzi…"

UWAGA STUDENCI!!!
Rejestracja na zajęcia w USOS z semestru letniego rusza od dnia 23.02.2015 r. (godz. 6:00 - poniedziałek) do 15.03.2015 r.2 lipca 2009 Instytut uzyskał akredytację udzieloną przez Państwową Komisję Akredytacyjną
[ zobacz ]MARZEC


 
Święto wiosny
2 3 4 Purim Holi 7 8
9 10 11 12 13 14
Śródpoście
16
Dzień Św. Patryka 18
Falles 20
Nouruz
Nowy Rok
hinduistyczny

Indyjski Nowy Rok
23 24 25 26
27 28 29
30
31


statystyka