Seminarium 23.03.2021: Power Relations in Urban Space – Sacred Profanum and Profaned Sacrum in the Landscape of ‘The Cradle of Poland’

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Instytutowe Seminaria Antropologiczne organizowane przez Instytut Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu we wtorek 30.03.2021 w godz. 09:30-11:00 na platformie MS Teams. link do kanału: https://tinyurl.com/ybf9pr3klink do spotkania: https://tinyurl.com/4mwcy2rz 30.03.2021 Łukasz Kaczmarek Power Relations in Urban Space: Sacred Profanum and Profaned Sacrum in the Landscape of ‘The Cradle of…

Oferty wyjazdowe dla studentów i studentek

Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej przypomina o aktualnych ofertach wyjazdowych dla osób studiujących na UAM w ramach współpracy bilateralnej. W zakładce „Aktualne oferty wymiany” https://amu.edu.pl/wspolpraca/wymiana-akademicka/umowy-bilateralne/aktualne-oferty-wymiany po kliknięciu „zobacz więcej” dostępne są oferty od Uniwersytetów partnerskich w Japonii, Korei, Chinach, Taiwanie, Indonezji, Indiach. Przed aplikowaniem prosimy i zapoznanie się z zasadami wyjazdu: https://amu.edu.pl/wspolpraca/wymiana-akademicka/umowy-bilateralne/zasady-uczestnictwa Zachęcamy również do sprawdzenia…

Legitymacje studenckie

Uprzejmie informujemy, że na mocy rozporządzenia MEiN z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od 27 lutego 2021 r. do 30 września 2021 r. funkcjonowanie uczelni podlega nadal ograniczeniu.  Zgodnie z art. 51 b…

Konkurs projakościowy dla studentek i studentów UAM

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie projakościowym dla wszystkich osób studiujących na UAM. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów wspierających rozwój umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich osób studiujących na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na UAM. Do dofinansowania komisja konkursowa wybierze maksymalnie 10 najwyżej ocenionych projektów. Projekty dofinansowane są w ramach projektu pn. „UNIWERSYTET JUTRA II…

Seminarium: W poszukiwaniu „autentycznego Afrykanina”

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Instytutowe Seminaria Antropologiczne organizowane przez Instytut Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu we wtorek 23.03.2021 w godz. 09:30-11:00 na platformie MS Teams. link do kanału: https://tinyurl.com/ybf9pr3klink do spotkania: https://tinyurl.com/4mwcy2rz 23.03.2021 Ryszard Vorbrich W poszukiwaniu „autentycznego Afrykanina” pełny tekst do pobrania: https://doi.org/10.32690/AFR50.1 Koncepcja „prawdziwego”, autentycznego Afrykanina, jako osoby z gruntu…

Praktyki w Programie Stella

Weź udział w programie Stella Junior Grupa Compostela oferuje praktyki dla studentów i studentek trwające minimum 3 tygodnie (praktyki na miejscu: „in-person mobility”) lub 30 dni (praktyki wirtualne). Wysokość grantu wynosi 600 Euro. Osobu zainteresowane odbyciem stażu muszą do 16 kwietnia wysłać on-line (przez https://airtable.com/shriuxZNLoeNZCrlR) następujące dokumenty: formularz zgłoszeniowy on-line CV po angielsku (w formacie…

Webinar „Challenges and Pitfalls in Transdisciplinary Research on Climate Change”

Zapraszamy na webinar „Challenges and Pitfalls in Transdisciplinary Research on Climate Change” dotyczący wyzwań związanych z pracą w interdyscyplinarnym zespole dotyczącym zmian klimatu. Podczas spotkania prof. Andrea Nightingale opowie o swoim doświadczeniu w badaniach klimatu, a także dowiecie się więcej o projekcie „Embodying climate change: Transdisciplinary Research on Urban Overheating” (http://www.emclic.com/) Piątek, 19.03.2021, godz. 14.00-16.00.…

Webinar CeBaM: Klub filmowy w obozie – o rekonstrukcji godności uchodźców (25.03.2021)

Centrum Badań Migracyjnych zaprasza na webinar, podczas którego prof. Izabela Wagner-Saffray (Collegium Civitas/Institute Convergence Migration) przedstawi referat Klub filmowy w obozie – o rekonstrukcji godności uchodźców. Wydarzenie odbędzie się w czwartek 25.03.2021 r. w godzinach 10:00-11:30. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejszą rejestrację pod adresem: https://forms.gle/3MqjXm1mkF2gc65Y6 Abstrakt wystąpienia:Jednym z elementów badania etnograficznego były regularne (dwa razy…

Seminarium: Antropologia społeczno-kulturowa – z lotu ptaka dla outsiderów i insiderów

Zapraszamy kolejne seminarium naukowe IAiE, które odbędzie się 16.03.2021 w godzinach 09:30-11:00 na platformie MS Teams. link do kanału: https://tinyurl.com/ybf9pr3klink do spotkania: https://tinyurl.com/4mwcy2rz Wydarzenie na FB 16.03.2021 Michał Buchowski Antropologia społeczno-kulturowa – z lotu ptaka dla outsiderów i insiderów Przedstawiany tekst napisany jest do tomu Dydaktyka filozofii, w którym miałoby chodzić „o pokazanie zróżnicowanych ujęć…

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty (pl/eng)

Stypendium do programu doktorskiego w ramach grantu dr Anny Romanowicz. Grant NCN OPUS 19, nr 2020/37/B/HS3/04074, kierownik: dr Anna Romanowicz, „Jak kochamy? Miłość romantyczna i kapitał kulturowy wśród miejskiej klasy średniej w indyjskich metropoliach” Doktorant(ka) będzie otrzymywał(a) stypendium doktoranckie w wysokości ustawowej w ramach 3-letniego programu w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych. Więcej informacji: https://human.phd.uj.edu.pl/pl_PL/rekrutacja/finansowanie. Termin…