Zajęcia fakultatywne w Instytucie Filologii Słowiańskiej

W nadchodzącym roku akademickim w Instytucie Filologii Słowiańskiej gościć będzie profesor Prof. dr Vladimir Bocev z Muzeum Macedonii Północnej. Zapraszamy serdecznie na zajęcia fakultatywne prowadzone przez profesora, który w ramach zajęć zaprezentuje cykl filmów folkorystycznych (finansowane z funduszy Uniwesytetu Jutra II, 60 godzin dydaktycznych – 6 punktów ECTS). Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim. Zapisy…

ZAPISY NA WF

Od 27 września trwają zapisy na zajęcia WF.Wszystkie informacje dla studentów są dostępne na stronie https://wf1.amu.edu.pl/index.php?item=2.Dzień i godzina przeznaczone na zajęcia WF są ujęte w planie. Kontakt: Anna Wieczorek, Sekretariat SWFiS UAM ul. Zagajnikowa 9; 61-602 Poznań, mail: swfis@amu.edu.pl www.swfis.amu.edu.pl